Zorgvisie

We richten ons in het bijzonder op volgende uitgangspunten:

Als prioriteit richten we ons vooral op een veilig en positief klas –en schoolklimaat.
We zetten in op intrinsieke motivatie en laten kinderen zoveel mogelijk zelf kiezen wanneer ze waar precies aan werken.

Onze leerkrachten zien het als hun taak om de leerlingen op een ervaringsgerichte, doelgerichte manier hun talenten te doen ontdekken en te laten groeien.

Vanuit een positieve benadering leren we hen gestructureerd werken aan ’het werk’. We stimuleren hierbij de zelfsturende vaardigheden om later zelfstandig en effectiever aan de slag te kunnen gaan.
Door onze kleinschaligheid maken we interactie tussen iedereen op school mogelijk en vormen zo een coöperatieve gemeenschap met een open, gelijkwaardige cultuur tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.
Om alle kinderen gelijke kansen te bieden op het vlak van gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en sociaal welbevinden maken we zo veel als mogelijk gebruik van de principes van ‘Outdoor learning’.

Zorgleerkrachten

Leen Eerdekens
Pol Plateus
Linde Vanlangendonck

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met ouders, ondersteuningsnetwerk, CLB en eventueel andere externe partners. De zorgcoördinator is tevens in onze school de vertrouwenspersoon voor onze kinderen.

Zorgondersteuners

Onze zorgondersteuners geven extra ondersteuning in al onze klassen volgens de noden van de kinderen. Zij coachen de leerkrachten en ontwikkelen aangepaste materialen. Onze zorgondersteuners denken in teamverband na over de op maatgerichte trajecten voor de kinderen.

Zorgondersteuners kleuter

Ondersteuning kleuter

- Juf Leen Eerdekens -

Zorgondersteuners lager

Ondersteuning lager

- Pol Plateus -

Ondersteuning lager

- Linde Vanlangendonck -

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

- Linde Vanlangendonck -

CLB =  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

Sinds 1 februari 2016 is CLBch@t bereikbaar.

Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht. CLBch@t werkt op anonieme basis.

De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u. Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

Contactpersonen