De Beverboom biedt kleuters en lagere schoolkinderen actief onderwijs aan. Ontdekken, daar draait het om.

Niet louter in het knusse schooltje zelf, maar ook erbuiten: op stap in de buurt en in het groen.

Die aanpak prikkelt de creativiteit, betrokkenheid en zin voor initiatief. Ouders, kinderen en leerkrachten maken samen school in De Beverboomgemeenschap.

Kortom, je krijgt er een totale ontwikkeling mee, met aandacht voor je eigenheid.