Ouders zijn bijzonder welkom op onze school!

Onze school werkt met klasouders.

Een klasouder is:
Per klas 2 mama’s of papa’s die de leerkracht helpen met communicatie.
Klasouders zorgen er mee voor dat alle ouders bereikt worden. Klasouders spreken jullie ook aan wanneer er hulp van ouders gezocht wordt.
Je kan bij de klasouder ook terecht met praktische vragen zoals het vertalen of uitleggen bij briefjes van en naar school.
De klasouders gaan je niet helpen met dingen die je beter aan de leerkracht vraagt. Bijvoorbeeld dingen die te maken hebben met jouw kind of andere kinderen van de klas.

De klasouders van dit schooljaar zijn: 
Béatrice Hilde, Myriam, Sylvaine, Joke, Manu, Sofie, Chloé, Rina, Nourhen, Boris, Ylva

Koffiemoment

Elke laatste vrijdag van de maand organiseren we een koffiemoment. Ouders kunnen vrijblijvend samen met de directeur, leerkrachten en andere ouders van gedachten wisselen over de school.
Tijdens dit koffiemoment, in de klas, aan de schoolpoort…staan we open voor constructieve feedback over onze schoolwerking.

Oudercomité

In het oudercomité zetelen mama’s en papa’s op vrijwillige basis.
Er bestaan enkele werkgroepen zoals mobiliteit, gezondheid, feest, communicatie, speelplaats, feest, kamp, klus- en groengroep, schoolraad, ouderraad, lezen.

Je kan bij een van deze werkgroepen aansluiten, maar indien je hier niet voor kiest, kun je steeds je medewerking verlenen door een bepaalde taak op te nemen of op een oproep in te gaan. Op die manier draag je toch een steentje bij, maar hoef je geen vergaderingen mee te volgen. Merken we hierbij op dat je ook in het klasgebeuren zelf kunt participeren (door bv. materiaal mee te geven voor een bepaald project, zelf over iets in de klas uitleg te geven, kleuterzwemmen, leesouder, een atelier te begeleiden, uitstappen mee te begeleiden…). Een coöperatieve cultuur: een proces dat nooit af is, blijven zoeken om ouders te informeren, met ouders te dialogeren, samen school maken!