Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel.

U

w kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel? Via de website www.inschrijveninbrussel.be kan je je kind aanmelden.

    Bij de aanmelding moet u de volgende gegevens invullen:

  • Gegevens van het kind: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres, leerjaar
  • Gegevens over uzelf: contactgegevens, eventueel werkadres
  • De scholen van uw keuze
  • Behoort u tot een voorrangsgroep? Beantwoord de vragen over de voorrang en verzamel de nodige documenten.

Afspraken schoolbezoek :

Ga naar contact om een afspraak voor een individueel bezoek aan te vragen.