Ons verhaal.

De Beverboom: graag naar school

Jezelf zijn, initiatief durven nemen en je goed voelen. Dat geeft je als kind een warme en sterke basis van waaruit je kan groeien. De Beverboom laat elk kind daartoe voldoende ruimte. En dat in een knusse omgeving. Net daarom komen onze kleuters en leerlingen graag naar school.

Samen school maken

School maken we samen. Jij, je mama, je papa en wij: samen vormen we een hechte gemeenschap. Elk lid van De Beverboomgemeenschap krijgt inspraak. Dat vinden we enorm belangrijk. Of je nu (piep)jong bent of al wat ouder. We voorzien daartoe trouwens heel wat initiatieven: van een school- en ouderraad over werkgroepen tot regelmatige oudercafés. Ook tijdens de lesuren maak je deel uit van een groep leeftijdsgenootjes, oudere én jongere vriendjes. Zo leer je samenwerken iedereen.

Interesse door beleving

Wij geloven in actief school maken. Geen saaie uren op de schoolbanken slijten, wel je interesse prikkelen door ervaringen op te doen. In het klaslokaal, maar ook op stap in de buurt en in het groen. Dat stimuleert je betrokkenheid en creativiteit. Wij staan telkens klaar om je tijdens die ontdekkingstocht te begeleiden.

Sterk in de samenleving

De Beverboom is meer dan louter een school. We vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Omdat we niet louter je kennis, maar ook je emotionele en sociale vaardigheden versterken, sta je later zelfbewust in de samenleving. En durf je de wereld in vraag te stellen. Zo krijg je de bagage mee om ook later je eigen weg te zoeken en vooral jezelf te zijn.

Schooluren

Wat Start Einde
Voorschoolse opvang 07u00 08u30
Onthaal in de klas 08u35 08h45
Leeractiviteit 08u45 10u25
Speeltijd 10u25 10u40
Leeractiviteit 10u40 12u20
Einde van de schooldag op woensdag
Middagpauze 12u20 13u40
Leeractiviteit 13u40 15u20
Einde school 15u20
Naschoolse opvang 15u20 18u20 (op woensdag tot 18:00)

Volg ons ook op Facebook

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Infobrochure

U kan de infobrochure van de school hier downloaden

Leerlingenraad

De Beverraad

Kinderen hebben een mening en wij willen daar graag naar luisteren.

Per klas ( kleuterschool en lagere school) worden twee klasverantwoordelijken verkozen. Deze vertolken de stem van zijn/haar klas. Hiervoor worden zij begeleid door hun klastitularis.

Wat leren kinderen allemaal? De eigen mening en die van de klasgenoten formuleren en argumenteren, luisteren en spreken in groep, andere meningen respecteren, assertief zijn, rechten en plichten toetsen aan de praktijk, verslag uitschrijven en dit overbrengen aan de klasgenoten, …

Geregeld zitten de kinderen samen. Zij verwoorden, overleggen, discussiëren over verschillende agendapunten. De begeleidende leerkracht luistert, geeft feedback, volgt op…

Schoolraad GFS De Beverboom

Wie?

Verkozen vertegenwoordigers van ouders, personeel, de buurt en afgevaardigden van het schoolbestuur. Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door de directie van de school, schepen van onderwijs mevrouw Elke Roex of een afgevaardigde van de dienst onderwijs.

Wat?

Info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid, …

Waar?

Op school

Wanneer?

3 keer per jaar op uitnodiging

De verkozen leden van de schoolraad spreken uit naam van een grote groep ouders.

Het beleid van de school wordt gemaakt door iedere betrokkene.